Navrácení zapůjčených notebooků

 Vzhledem k blížící se době nástupu všech dětí do školních lavic upozorňujeme na nutnost navrácení zapůjčených notebooků do školy. Zákonní zástupci žáků 1. stupně mohou k navrácení notebooků využít již tento týden – středu, kdy je zde přítomen pan M. Hynek .

Notebooky je dle smlouvy nutno vrátit neprodleně po skončení distanční výuky – tedy příští týden v pondělí 24. 5., nebo ve středu 26. 5. Tyto přístroje budou po vrácení sloužit ve školní knihovně k řádné výuce.

Už se na všechny naše žáky těšíme.