Schůzka SRPDŠ

Schůzka SRPDŠ se bude konat v pondělí 18.9.2017 v 16.00 hod. v kmenových učebnách. Na programu bude volba zástupců tříd do shromáždění delegátů tříd.

Zvolení delegátové tříd se sejdou v 16.30 hod. v počítačové učebně školy.