Projekt v rámci operačního programu – Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005930 s názvem “ZŠ Štítného”, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Celková výše podpory činí 973 936,- Kč