Schůzky SRPDŠ

Dne 18. 11. 2014 se koná informativní schůzka rodičů vycházejících žáků v 16. 40 hod. v školní jídelně.

Dne 18. 11. 2014 se konají třídní schůzky SRPDŠ V 17. 00 hod. Na programu budou volby nových zástupců tříd do SRPDŠ, informace o čtvrtletní klasifikaci žáků.

Dne 18. 11. 2014 se koná zasedání nově zvoleného výboru SRPDŠ v 17. 30 hod. ve sborovně školy.