Pohádkově dušičkový navečer

V pátek dne 31. 10. 2014 se uspořádaly paní učiteky 1. stupně naší školy “Pohádkově dušičkový navečer” pro své žáky. Celá akce byla vyvrcholením projektového dne, kde si žáci vyráběli svítidla – lampičky pro noční procházku parkem okolo kostela sv. Jakuba, učili se básničky, které pak přednášeli pohádkovým bytostem. V úvodu všechny děti přivítala “Bílá paní”, která dětem vysvětlila důvod setkání a objasnila jim kudy se budou jejich kroky ubírat tmou. Po projití trasy parkem, osvětleným pouze světly dětských lampiček, se Bílá paní zjevila opět zjevila poblíž kostela a ukázala dětem další cestu po schodišti dolů…… . Tam na děti čekal kostelník se svým psem. Po prokázání dobré paměti (odříkání básničky), prokázali odvahu a podepsali se otiskem prstu na pamětní listinu umístěné na spodních vratech kostela. Pak potkali ještě kouzelnou babičku a v cíli je kromě jejich rodičů očekávala kouzelná čarodějnice s dárkem. Celá akce se zdařila, líbila se rodičům dětem i vyučujícím. Všem patří poděkování za uspořádání a účast v našem pohádkově dušičkovém navečeru.