Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček – máme 2. místo

I v letošním roce jsme přijali výzvu účastnit se soutěže “O nejkrásnější vánoční stromeček”. Naše děti se svými vyučujícími vyráběly ozdoby, paní učitelky pražily kukuřici, ze kterých pak děti navlékaly vánoční řetězy a lepily vánoční koule. Ostatní ozdoby jsme tvořili z keramické hmoty. Samotný stromeček pak nazdobili žáci 9. třídy společně s p. učitelkou Licehamrovou a Hrubou. V neděli jsme byli zvědaví, jaký bude verdikt poroty. Dopadlo to výborně. Máme krásné druhé místo. Pan ředitel převzal cenu z rukou pana starosty a my už vymýšlíme ozdoby pro rok příští.

Děkujeme všem tvůrcům ozdob za jejich píli a blahopřejeme k úspěchu.