Stonožkově velikonoční jarmark se vydařil

Včera se na naší škole konal velikonoční jarmark pro “Stonožku”. Děti vyráběly velikonoční dekorace, věnečky, zápichy do květináčů, drátkovaly sluníčka a srdce, pletly pomlázky, napekly mufiny, připravily se svými učitelkami chlebíčky, jednohubky, vařily kávu. Mnozí rodiče přispěli i svými výrobky.

Velice nás potěšil velký zájem rodičů, kteří přišli podpořit dobročinnou akci, prohlédnout si a zakoupit výrobky dětí a vyučujících. Výtěžek z celé akce předáme hnutí Stonožka za účelem podpory výzkumu Crohnovy choroby – 18. 6. 2019 na koncertě našeho pěveckého sboru Nova Domus.

Všem zúčastněným děkujeme za práci a ochotu pomoci a přejeme krásné Velikonoce!