Textík

Velká gratulace a poděkování patří žákyni 9. B Denise Sedláčkové, která se zúčastnila V. ročníku autorské literární soutěže Textík, který pořádá jindřichohradecké nakladatelství Epika pod záštitou Města Jindřichův Hradec a Jihočeského klubu obce spisovatelů. Soutěží se v oboru próza, poezie a ilustrace. Básnička Ztracená rukavice (část poezie „Ztráty a nálezy“) byla jako jediná ze zaslaných literárních prací žáků naší školy vybrána odbornou porotou do textové části sborníku Textík 2015. Další velká gratulace patří Lucii Arnoštové z 9. B a Janu Baxovi ze třídy 7. A, kteří svými ilustracemi (výtvarná část) též obohatili sborník Textík.

Slavnostní vyhlášení vítězů letošního jindřichohradeckého Textíku se koná dne 9. 4. 2015 v 15:30 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny. Letošní Textíky předá spisovatelka, scenáristka a dramatička Iva Procházková.

Poděkování za účast v soutěži jindřichohradecký Textík patří:

Literární část:

Kateřině Arnoštové a Lucii Kratochvílové (9. B)

Anně Urbánkové, Kateřině Koudelkové, Ondřeji Rejtharovi (8. A)

Tereze Jelínkové, Soně Salhiové, Danielu Hemberovi, Ondřeji Winklerovi (7. A)

Výtvarná část:

Kateřině Arnoštové, Lucii Martínkové, Denise Sedláčkové 9. B)

Kateřině Koudelkové, Karolíně Ranglové (8. A)

Petru Kučerovi (7. B)

Filipu Brožovi, Danielu Hemberovi, Filipu Ledeckému, Soně Salhiové, Ondřeji Winklerovi, Alžbětě Randlová (7. A)

Lucii Chalupové, Anně Tržilové (6. A)

Mgr. Ivana Písařová

Denisa Sedláčková

Ztracená rukavice

Jsem ztracená rukavice,                                            Teď mě našla stará paní.

proč mě nikdo nehledá?                                           Kam mě nese?

Ztratila mě moje holka,                                            Do školy.

když šla včera z oběda.                                             Vidím známé bačkory.

Ležím tady v břečce sněhu,                                       To je šatna mojí holky.

špinavá a zmočená.                                                   Už nebudu ztracená!

Hepčík! Leze na mě rýma.                                        Zítra si mě tady najde,

Chci jít domů, je mi zima!                                        bude šťastná jako já.

Moje sestra už je doma.

Proč nejsem tam, kde je ona?

Já jsem levá.

Ona pravá.

Zdalipak se shledáme?

Vím, moc šance nemáme.