Tragická léta 1939 – 1942

Během měsíce října naše třídy 2. stupně navštívily Muzeum Jindřichohradecka, kde se konala beseda s pracovnicemi muzea pí Štěpánkou Běhalovou a Evou Skořepovou. Akce probíhala v rámci Týdne knihoven. Žáci se zde seznámili s týdeníkem Ohlas od Nežárky, který vycházel až do poloviny roku 1942, kdy byl úředně zastaven, a mohli si přečíst informace o této době. Zhlédli také výstavu na toto téma a mohli se podívat na vzpomínkovou tabuli  se jmény umučených židovských občanů Jindřichova Hradce. Zajímavostí je, že tato tabule původně byla vystavována v naší škole. Ve druhé části besedy žáci pracovali s pracovními listy, které si potom odnesli s sebou. Informace, které děti získaly, určitě pomohou dotvořit ucelenější pohled dnešní mládeže na toto tragické období.

Mgr. Jiřina Kadlecová