Třeboň pozvala žáky 9. ročníků

9. ročníky navštívily ve čtvrtek 13. listopadu OA, SOŠ a SOU Třeboň. Pozvání bylo all inclusive – ráno přijel pro žáky autobus střední školy a dovezl je přímo do areálu hlavní budovy ve Vrchlického ulici v Třeboni. Zde byli rozděleni do několika skupin. Pánové si prošli nejen odborné učebny a dílny oborů mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů, ale i učebny maturitních oborů. Dívky se spíše věnovaly uměleckým oborům brusič, uměleckořemeslné zpracování skla, prohlédly si ateliér s pracemi studentů a také navštívily hodiny výuky některých předmětů. Po 11. hodině se všichni přesunuli do budovy modelářství návrhářství oděvů a cestovního ruchu. Prohlédli si modely oděvů a závěrečnou třešničkou byla módní přehlídka studentek. Před obědem byli žáci opět školním autobusem přepraveni zpět do Jindřichova Hradce.

Osobní návštěva případné budoucí školy, setkání se současnými studenty a praktická ukázka výuky je nepochybně přínosem pro rozhodování, kam budou směřovat další kroky našich žáků.

Lenka Jelínková