Zápis nanečisto

Naše paní učitelky 1. stupně připravily pro děti z mateřských školek “Zápis nanečisto”. V pátek 21. 11. 2014 se uskutečnila první z řady připravovaných akcí  – tentokrát pro žáky z MŠ v Horní Pěně. Cílem této akce není připravit žáky na samotný zápis do školy, ale přiblížit jim prostředí, do kterého budou vstupovat, překonat obavy z neznámého. Chceme, aby se děti na zápis do školy těšily a neměly obavy z případného neúspěchu. Děti si zkusily práci u interaktivní tabule, vyzkoušely si, zda zvládají základní požadavky kladené na budoucí prvňáčky.

Akce se dětem i pedagogům líbila. Paním učitelkám patří velké poděkování za přípravu celé akce a poděkování patří i malým předškoláčkům, kteří k celé akci přistoupily opravdu s nadšením.

                                                                                                       L. Hrubá