Účastnili jsme se Olympijského běhu

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH se uskutečnil 22. 6. 2016 a mohl se k němu přidat každý, kdo rád běhá a zaregistruje se včas.

Přes 37.000 žáků z více než 200 škol po celém Česku se účastnilo letošního běhu a my jsme nechyběli. Díky nadšení dětí a jejich vyučujících z třídy 2. B, 3. B, 4. A a 4. B je i naše škola mezi účastníky běhu. Třída 6. A přišla své mladší spolužáky podpořit a pomohla  s časomírou. Děti na tento běh s celkovou délkou 1 km pilně trénovaly a celou trasu s nimi zvládli i jejich vyučující. Po doběhu do cíle obdrželi běžci účastnický diplom a náramek, který věnovali organizátoři soutěže. Zapojili jsme se také do výtvarné soutěže – vyzdobení prostoru kolem startovní čáry.

Všem patří veliké poděkování za sportovní výkon. Poděkování patří paní učitelce S. Licehamrové, Z. Anděrové, V. Luksové a panu učiteli P. Davidovi za organizaci a dobrý sportovní výkon.