Náměstí opět patřilo dětem

Poslední vystoupení DPS Novadomáček v tomto školním roce se uskutečnilo 22. 6. 2016 na náměstí Míru v Jindřichově Hradci na akci „Náměstí patří dětem“, kterou pořádá ICM v Jindřichově Hradci. Tentokrát si náhodní kolemjdoucí mohli poslechnout operku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře O šípkové Růžence.

Ani tuto středu si nenechaly děti ze školní družiny s paní vychovatelkou I. Horalovou ujít naše vystoupení a přišly si nás poslechnout. Děkujeme!

Poděkování patří též všem vystupujícím zpěvákům, kteří opět výborně reprezentovali naši školu!

Mgr. Ivana Písařová

Autorkou fotografií je Maruška Pachmannová ze 7. A.