Uklízeli jsme les na DT Osika Albeř

Dne 28.4. se celá naše škola zapojila do národní akce “Ukliďme Česko”. Vzhledem k tomu, že víme, že v lese sousedícím s areálem našeho DT Osika Albeř nachází spousta odpadků, vydali jsme se uklízet tam.

Akce se účastnilo celkem 12 dětí, které sem společně se svými vyučujícími  (p. Hrubou a p. Chmelíkovou) dobrovolně vyrazily uklízet. Počasí nám mnoho nepřálo, bylo celkem chladno. Autobusem jsme dorazili do Nové Bystřice, pěšky se vydali do 3 km vzdáleného tábora a pak se po krátké svačině pustili do práce. Sesbírali jsme toho dost. Přijel nám také pomoci pan Jaroslav Beran, člen rady města Jindřichova Hradce, který je dlouholetým příznivcem našeho dětského tábora. Přestože děti pilně pracovaly, stihli jsme se i zasmát a k obědu si opéct buřty. Do J. Hradce jsme dorazili v odpoledních hodinách a domluvili jsme se, že příští rok vyrazíme na úklid znova.

Po turistech je v lese opravdu nepořádek a my chceme, aby se našim dětem na táboře v letošním roce líbilo.

Dětem patří poděkování za dobré chování,  ochotu a chuť zlepšit životní prostředí.

Mgr. Lenka Hrubá