Školní družina navštívila záchrannou službu

Publikoval Simona Licehamrová v

Děti se školní družinou navštívily Výjezdové středisko záchranné služby v našem městě. Autor Iva Horalova