Vánoční koncert v Horní Pěně

Dne 7. prosince 2022 oba naše pěvecké sbory Novadomáček a Nova Domus vystupovaly v kostele sv. Michaela v Horní Pěně. Malé děti zazpívaly operku Budulínek od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, velcí zpěváci předvedli pásmo Vánoční příběh, pohádkové a vánoční písně. Na závěr nesměla chybět tradiční česká koleda Narodil se Kristus Pán, která se nesla celým kostelem. Ohlas na vystoupení obou našich sborů byl veliký!

Děkuji všem účinkujícím za skvělý výkon, organizátorům z obce za možnost zazpívat si v krásném prostředí malebného a vánočně vyzdobeného kostelíka, za výborné občerstvení, zajištění ozvučení a dopravy z Jindřichova Hradce do Horní Pěny a zpět. Dále děkuji rodičům našich zpěváků za výbornou spolupráci a paní učitelce Květoslavě Bartošové za vzorný pedagogický dozor!

Ivana Písařová

Foto + video paní Eva Zavadilová