Velikonoční jarmark se vydařil

Náš stonožkový “Velikonoční jarmark” se vydařil. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě – zejména našim dětem, vyučujícím a zaměstnancům školní jídelny. 

Poděkování patří také Mgr. Ivaně Písařové a školnímu sboru “Novadomáček”. Ti po uvítacím proslovu žáků 8. B zahájili naše trhy pěveckým vystoupením. Chutné občerstvení připravily se svými žáky Mgr. Eva Vondrková a Mgr. Klára Machová PhD, o malování na obličej se postaraly žákyně starších ročníků.

Děti si v praxi procvičily finanční gramotnost a všichni přispěli ke krásnému výdělku přesahujícím 12500 Kč. Peníze budou předány na podporu dětem zasaženým zemětřesením v Turecku a Sýrii.

Děkujeme rodičům našich dětí za podporu a účast na našem jarmarku a věříme, že naše dekorace “rozsvítí a zahřejí” Vaše domovy.

Krásné Velikonoce!

Za realizační tým Mgr. Lenka Hrubá, Mgr. Květoslava Bartošová