Výzva k podání nabídek veřejné zakázky

Zadavatel Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení pro nákup 4 PC a dataprojektoru: dokumentace.