Žáci 3. ročníků ukončili přípravný kurz

Všichni žáci 3. ročníků úspěšně ukončili přípravný kurz anglického jazyka, kde se seznámili nejen se základy výslovnosti, čtení, psaní, ale také získali první slovní zásobu. Za velmi krátkou dobu se umí představit, říci základní údaje o sobě i o své nejbližší rodině. Aktivně vyjadřují, které aktivity sami umí a které nikoli, a to samé zvládnou říci o své rodině, nebo o kamarádech.

Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za aktivitu, snahu a píli. Také děkujeme rodičům za pomoc při domácí přípravě, která je v prvním období velmi důležitá.

Žákům byly předány první učebnice anglického jazyka spolu s pracovními sešity.

Autor: L. Jelínková, Y, Zajícová