Žáci 9. ročníků na „Burze škol“

Ve čtvrtek 30. října žáci 9. ročníků navštívili informační výstavu „Burza škol“ v areálu Střelnice a Městského muzea v Jindřichově Hradci. Seznámili se s nabídkou škol Jihočeského kraje, získali informační materiály. Žáci se podrobněji zajímali o střední školy, u nichž zvažují podat v březnu 2015 přihlášku.

Lenka Jelínková – text, Vladěna Kubínová – foto