Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná ve dnech 4.  dubna 2017 od 14. 00 hod do 17. 30 hod.

V případě žádosti o odklad školní docházky by měli rodiče do 30. dubna 2017 odevzdat žádost o odklad povinné školní docházky a doložit ji všemi požadovanými doklady (vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře nebo klinického psychologa).

 (Bližší informace najdete v záložce Informace pro rodiče.)

Spádové obvody ZŠ Jindřichův Hradec I

kriteria.přijetí.do.1.roč.

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce_2016_12_web

2016-informace-k-zádosti-odkladu-skolni-dochazky