Vítání jara

První třídy společně se 4. B ve společném projektu přivítaly jaro. Při celodenním pobytu v přírodě plnily prvňáčci různé úkoly s jarní tématikou a zároveň si v praxi ověřovaly již získané vědomosti z výuky. Kamarádi ze čtvrté třídy jim dělali průvodce na vědomostní stezce, někteří  prověřovali jejich znalosti. Děti si též vyzkoušely různé známé i méně známé jarní hry, jako např. “skákání gumy”, “kuličky”, “Honzo, vstávej!” apod.  Za splnění úkolů čekala prvňáčky odměna, kterou pro ně připravili spolužáci ze čtvrté třídy.

I přes ne úplně vydařené počasí se projekt povedl a všem se moc líbil.

Zapsaly : Z. Anděrová, S. Licehamrová, V. Luksová