Zástupci Stonožky byli v Praze na slavnostní mši

V pátek 4. prosince 2015 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala slavnostní mše pro stonožkové děti pedagogy a přátele hnutí. Mezi významnými hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl náčelník GŠ AČR generálporučík Josef Bečvář, armádní generál Pavel Štefka, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka a mnoho dalších osobností.

Při příležitosti 25. výročí založení byla Stonožce předána zlatá medaile sv. Vojtěcha – nejvyšší ocenění Arcibiskupství pražského.

Za naší školu se akce účastnily p. učitelky Mgr. Ivanka Chmelíková a Mgr. Lenka Hrubá.