Adventní koncert byl opět úspěšný

Dne 3. 12. 2015 se konal tradiční adventní koncert “Chvála zpěvu”, ve kterém kromě našeho pěveckého sboru Nova Domus a Novadomáček vystoupil i dětský pěvecký sbor Lyra z 6. ZŠ.

V bohatém programu zazněly mnohé koledy a vánoční písně. Náš malý Novadomáček si troufl i na operku. Naše pěvecké sbory vystupovaly pod vedením sbormistryně Mgr. Ivany Písařové, Sbor Lyra vedla sbormistryně Mgr. Jindřiška Dubnová.

Oba sbory předvedly skutečně skvělé výkony a patří jim poděkování za hudební pohlazení a navození předvánoční atmosféry.

Poděkování patří zejména Mgr. Ivaně Písařové za organizaci celé akce a dobrou přípravu dětí.

Všem vystupujícím děkujeme a přejeme krásný advent.