Zpívání v přírodě

Již poosmé se ve dnech 20. – 21. září 2016 konalo soustředění našich pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáček v penzionu Sigma v Dolním Žďáře.

40 zpěváků z 3. – 9. tříd zpívalo, sportovalo a užilo si hodně legrace. Dva dny jsme se připravovali s maximální soustředěností na nastávající vystoupení v adventním čase.

Součástí tohoto projektu je každoročně i hlasová výchova, tzn. naučit děti správně dýchat a používat svůj hlas při zpívání.

Společným pobytem se navíc utužil i kolektiv a děti si našly nové kamarády a kamarádky.

Každoročně se stane jedna písnička hitem „Zpívání v přírodě“. Po loňských Slavících z Madridu to letos vyhrál Hlídač krav Jaromíra Nohavici.

Poděkování patří:

  • majitelům penzionu Sigma Aleně a Vlastimilu Kocábovým za vzornou péči o naše žaludky a bezva ubytování
  • p.J. Písařovi a manželům Smejkalovým za odvoz batohů, hudebních nástrojů a dalších věcí potřebných na soustředění
  • pí Věrce Kümmelové za odbornou pomoc při hlasové výchově a nácviku písní
  • rodičům Míši Mikulíkové za poskytnutý chléb ke špekáčkům a buřtům
  • Mgr. Jaroslavě Frišové za vzorný pedagogický dozor.

Mgr. Ivana Písařová