Beseda s panem myslivcem

V dubnu do školní družiny zavítal pan myslivec, aby dětem nastínil, jak vypadá jeho práce. Akce proběhla na školním dvoře. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací ohledně revíru, co nenosit zvířátkům do krmelců, nebo jaká zvěř se loví. Na vlastní oči se mohly podívat na ,,trofeje” a mohly si pohladit loveckého psa. Na konci besedy dostaly všechny děti od pana myslivce sladkou odměnu. 
Setkání bylo velmi zajímavé a poučné.
Děkujeme za příjemné odpoledne.