Okénko do školní družiny

Děti z oddělení „Motýlci“ rády stavějí různé modely ze stavebnic LEGO a SEVA, malují a hrají pohybové hry. Besedu o přírodě pro ně nedávno připravil Honzík Mol ze 4. třídy, který děti velice zaujal svým vypravováním. Je to jen malá ukázka z každodenní činnosti školní družiny.

AUTOR: Karolina Kudličková

Vzpomínka na léto

Děti z výtvarného kroužku školní družiny vytvářely obrázky z mořských mušlí. Nejdříve navrstvily různé bravy plastelíny na karton, a pak podle své fantazie tvořily nejvíce sluníčka a abstraktní obrázky.

Autor: Karolina Kudličková

 

Včelař ve školní družině

Ve středu 20. června besedovaly děti ve školní družině o včelkách. Pan Vtípil, tatínek našeho žáka Jakuba, se na besedu velice dobře připravil. Poutavě vyprávěl o včelkách a podrobně dětem popsal dění v úle. Na ukázku přinesl i plástev, včelařskou kuklu a na ochutnávku sklenici medu. Děti byly besedou nadšené.                                                    Autor: Iva Horalová

20180620_133917

Beseda s myslivcem v ŠD

Do ŠD zavítal za dětmi myslivec pan Libor Hynek ze Člunku, kde se v okolních lesích a loukách věnuje myslivosti. Dětem svým zajímavým a poučným vyprávěním přiblížil život zvěře a ptactva. Přinesl dětem ukázat krásné trofeje zvířat např. divoké prase, lišku, jezevce a další myslivecké potřeby. Děti si připravily zajímavé otázky, na které jim pan myslivec ochotně odpovídal. Na konci besedy dostaly všechny děti od pana myslivce malý dárek. Beseda se dětem moc líbila.

Autor: Ivana Vicanová