Okénko do školní družiny

Děti z oddělení „Motýlci“ rády stavějí různé modely ze stavebnic LEGO a SEVA, malují a hrají pohybové hry. Besedu o přírodě pro ně nedávno připravil Honzík Mol ze 4. třídy, který děti velice zaujal svým vypravováním. Je to jen malá ukázka z každodenní činnosti školní družiny.

AUTOR: Karolina Kudličková

Vzpomínka na léto

Děti z výtvarného kroužku školní družiny vytvářely obrázky z mořských mušlí. Nejdříve navrstvily různé bravy plastelíny na karton, a pak podle své fantazie tvořily nejvíce sluníčka a abstraktní obrázky.

Autor: Karolina Kudličková

 

Včelař ve školní družině

Ve středu 20. června besedovaly děti ve školní družině o včelkách. Pan Vtípil, tatínek našeho žáka Jakuba, se na besedu velice dobře připravil. Poutavě vyprávěl o včelkách a podrobně dětem popsal dění v úle. Na ukázku přinesl i plástev, včelařskou kuklu a na ochutnávku sklenici medu. Děti byly besedou nadšené.                                                    Autor: Iva Horalová

20180620_133917