Včelař ve školní družině

Ve středu 20. června besedovaly děti ve školní družině o včelkách. Pan Vtípil, tatínek našeho žáka Jakuba, se na besedu velice dobře připravil. Poutavě vyprávěl o včelkách a podrobně dětem popsal dění v úle. Na ukázku přinesl i plástev, včelařskou kuklu a na ochutnávku sklenici medu. Děti byly besedou nadšené.                                                    Autor: Iva Horalová

20180620_133917

Beseda s myslivcem v ŠD

Do ŠD zavítal za dětmi myslivec pan Libor Hynek ze Člunku, kde se v okolních lesích a loukách věnuje myslivosti. Dětem svým zajímavým a poučným vyprávěním přiblížil život zvěře a ptactva. Přinesl dětem ukázat krásné trofeje zvířat např. divoké prase, lišku, jezevce a další myslivecké potřeby. Děti si připravily zajímavé otázky, na které jim pan myslivec ochotně odpovídal. Na konci besedy dostaly všechny děti od pana myslivce malý dárek. Beseda se dětem moc líbila.

Autor: Ivana Vicanová