Beseda v družině

V návaznosti na „Duben – měsíc bezpečnosti silničního provozu“ přišla mezi děti školní družiny paní Kalábová z ČČK, která s dětmi besedovala o předcházení a druzích úrazů.
Autor Karolína Kudličková