Provoz ŠD od 30. 11. 2020 – upozornění pro 3. ročníky

Od 30. 11. 2020 se mění provoz v školní družině. Z důvodu nařízení nutnosti dodržovat homogenní skupiny dle protiepidemického systému PES bude školní družina fungovat takto:

I. A – p. vychovatelka I. Vicanová

I. B – p. vychovatelka T. Tejkalová

II.A, II. B – p. vychovatelka I. Horalová

Pro žáky 3. ročníků nelze z personálních důvodů školní družinu otevřít.

Školní družina bude otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod.

0

Obědy – upozornění

U P O Z O R N Ě N Í  – objednávání obědů

S blížícím se nástupem žáků do školy upozorňujeme na možnost objednání obědů pro děti:

ve dnech 25. 11. 2020 – 27. 11. 2020 od 9.00 hod. do 13.00 hod. lze na tel. č. 384 361 281 objednávat obědy na 30. 11. 2020.

Obědy je možno objednat i přes internet.

 

0

Nástup 1. a 2. tříd

Do školy se nám vrátily 1. a 2. ročníky. Za zvýšených hygienických opatřeních jsme přivítali naše žáčky opět ve školních lavicích a už se těšíme, až ve škole budeme opět všichni.

0

Harmonogram výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

Od 30. 11. 2020 bude výuka ve škole probíhat takto:

  • Celý 1. stupeň + 9. třídy – prezenční výuka a 2. stupeň (6.-8. třídy) – tzv. rotační výuka – střídání prezenční a distanční výuky.
  • Jako první nastupují třídy 6. A, 7. A, 8. A.   
  • Na distančním způsobu výuky (doma) zůstanou třídy:  6. B, 7. B, 8. B.

—————————————————————————————————————

Do školy tedy nastoupí celý 1. stupeň a 9. ročníky a výuka poběží dle původního rozvrhu. Volitelné předměty, které jsou pravidelně vyučovány ve středu, se konat nebudou. Začátek výuky pro všechny v 8. 00 hod.

Nezapomeňte svým dětem objednat obědy.

 

 

0

Platba za školní družinu

Vážení rodiče, 

     z důvodu nefunkčnosti počítačového programu na úhradu školného  vám byl poplatek za školní družinu ve výši 100,- Kč v měsíci říjnu stržen ze školní pokladny. Platby za školní družinu budou od tohoto měsíce uskutečňovány pouze tímto způsobem. Prosím Vás o zajištění dostatečné finanční rezervy. 
Děkuji
Iva Horalová
vedoucí vychovatelka ŠD
0

Doporučení MŠ před podzimními prázdninami

Ministr školství oslovil školy s žádostí o oslovení žáků a jejich rodičů v souvislosti s nadcházejícími podzimními prázdninami. Apeluje na vysvětlení dětem důležitosti dodržování nezbytných hygienických opatřeních v následujícím týdnu.

Dopis MŠ:

priloha_834696319_0_dopis PM

Doporučené odkazy pro správné vysvětlení nebezpečí infekce Covidu_19

priloha_834696319_1_doporučené odkazy

Informační letáčky pro 1. a 2. stupeň:

0

Změna pracovní doby od 2. 11. 2020

Vzhledem k nastalé hygienické situaci v naší zemi dochází ke změně pracovní doby pedagogů a správních zaměstnanců.

Všichni pedagogové přecházejí na Home Office. To znamená, že je již nezastihnete ve škole a na školním telefonním čísle. Nadále budou všem dětem i zákonným zástupcům dostupní na školních emailech a prostřednictvím Bakalářů – Komens.

Žáci, kteří pracují Off line si nadále mohou vyzvedávat materiály k výuce ve škole a to vždy v pondělí, středu a pátek od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Sekretariát školy bude přístupný vždy v pondělí a ve středu od 8.00 – 13. 00 hod.

0

Výsledky voleb do školské rady

V letošním školním roce proběhly volby do školské rady:

Radou Města Jindřichův Hradec byli jmenováni do školské rady paní Milada Petrů a pan Ing. Chalupský Jaroslav.

Zákonnými zástupci žáků byli zvoleni paní Ing. Petra Marešová a pan Jan Kos.

Pedagogické pracovníky zastupují paní Mgr. Zdeňka Anděrová a paní Mgr. Marie Popelková.

Oznámení výsledků ředitelem školy:

složení školské rady

0

Informace o založení účtů v Google Workspace pro vzdělávání

Vážení rodiče,

v naší základní škole začínáme využívat platformu Google Workspace pro vzdělávání (7. – 9. ročník). Ta je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou platformu pro jejich data a komunikaci. Jedná se o bezplatnou verzi, která je určena pro vzdělávací instituce a slouží ke komunikaci a spolupráci  žáků a pedagogů školy při vzdělávání. Její součástí je mj. i aplikace s názvem Učebna (Classroom), což je online prostředí pro učitele a žáky, které umožní řídit výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Aplikace je propojena především s úložištěm Google Disk, kam se ukládají vzdělávací materiály od učitele a výstupní práce žáků. Je zde také možnost přímé (synchronní) výuky prostřednictvím aplikace Google Meet, která umožňuje přímou komunikaci žák – učitel. Prostřednictvím třídních učitelů budete požádáni o souhlas s používáním této aplikace u Vašich dětí. V případě vyjádření nesouhlasu, budou Vaše děti dostávat online úkoly prostřednictvím třídních stránek.

                                                                                    Vedení školy.

0