Den dětí

Letošní oslava “Dne dětí” se opět zdařila. Probíhala soutěžně i přes nepřízeň počasí. Děti byly rozděleny do několika týmů a na připravených stanovištích v ulicích a parku města plnily úkoly zaměřené na historii našeho města (v rámci projektu školy “Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec”).