Chvála zpěvu – koncert dětských pěveckých sborů v kostele sv. Jana Křtitele

Krásný kulturní zážitek nám připravily dětské sbory Novadomáček, Nova Domus (pod vedením sbormistryně Mgr. Ivany Písařové – 1. ZŠ) a dětský pěvecký sbor Lyra (pod vedením Mgr. Jindřišky Bubnové – 6. ZŠ).

Oba pěvecké sbory naší školy se sešly v plném obsazení – velký sbor Nova Domus vystupoval i se svými bývalými členkami, které pravidelně nacvičují s Mgr. Ivanou Písařovou v pozdních odpoledních hodinách v budově naší školy. Mnohé z nich vystupují ve sboru se svými dětmi, což je velice pozitivní skutečnost. Letošní vánoční koncert byl doprovázen působivým mluveným slovem, takže posluchači zapomněli na chlad a přeplněný prostor kostela a nechali se unášet krásným zpěvem a vyprávěným příběhem sv. Františka. Koncert byl důstojným zakončením oslav 30. výročí jeho založení.

Všem účinkujícím a oběma sbormistryním patří velké poděkování za krásný zážitek.