Olympiáda z českého jazyka

Školního kola olympiády z českého jazyka se 9. prosince 2013 zúčastnilo 7 žáků ze tříd 8.A, 8.B a 9.A, jmenovitě K. Bednářová, V. Šamanová, L. Kratochvílová, J. Masař, V. Běhal, K. Füllsacková a A. Nedbalová.
Stejně jako složil Chválu češtině Jan Werich v knize pohádek Fimfárum, i jazykové úkoly byly zaměřeny na mnohoznačnost, hravost češtiny, např. žáci měli vymyslet fiktivní ekvivalenty pomocí odvozování a skládání. Vytvořili tato kuriózní slova, např. pro tele – kravátko, krávomládě, bůčátko.
V druhé části olympiády měli žáci prokázat stylistické dovednosti na téma Možná se vám už také stalo, že… Absolutní vítězkou se stala Katka Bednářová z 8.A, která postupuje do okresního kola. Náhradnicí je Aneta Nedbalová z 9.A, která se umístila na 2. místě. Katce blahopřejeme a ostatním patří poděkování za účast.