Čtvrťáci sportují

Letošní krásné podzimní počasí přeje venkovním aktivitám. Proto se od začátku školního roku věnují žáci čtvrtých ročníků zdokonalování atletických dovedností, především sprintu, skoku do dálky a hodu. Využívají k tomu Tyršův stadion. Chlapci si rádi zahrají kopanou, děvčata zase badminton nebo frisbee.

Autor: S. Licehamrová