Dopravní výchova ve 4. ročníku

Koncem září a začátkem října třídy 4. B a 4. A navštívily Dopravní hřiště, kde se děti zdokonalovaly v dopravních předpisech a technice jízdy na kole na veřejných komunikacích. Jak se dařilo dětem ze 4. B a 4. A můžete posoudit na fotografiích.

Zapsala: Z. Anděrová