Jan Amos Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka

V rámci programu Týden knihoven 2020 navštívily třídy 8. A a 8. B edukační program J. A. Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka. Program, který připravily pracovnice muzea PhDr. Štěpánka Běhalová a Ing. Martina Machartová, přinesl žákům informace o životě, díle a odkazu J. A. Komenského a předvedl Komenského i jako zdroj inspirace pro další umělce. Žáci si prohlédli originály Komenského děl z muzejní knihovny a v pracovních listech plnili různé úkoly. Závěrem si žáci vyzkoušeli psaní husím brkem a vytvořili si odznáček s portrétem Komenského.

(Text a foto Mgr. Jiřina Kadlecová a Mgr. Eva Vondrková)