Ekologická soutěž

Dne 12. 11. 2014 se na naší škole konala Ekologická soutěž, pořádaná Střední školou rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína v Třeboni. Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd, kteří mají zájem o ekologii a životní prostředí. Nejlepších výsledků dosáhly tyto žákyně:
1. místo – A. Urbánková, 8. A
2. místo – K. Bednářová, 9. A
3. místo – K. Koudelková, 8. A
Blahopřejeme.
Mgr. D. Hromádková