Projekt KROKUS a 9. třídy

V letošním roce se žáci 9. ročníků poprvé zapojili do mezinárodního Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze . Žluté krokusy mají být připomínkou jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během šoa. Jejich barva odkazuje na barvu hvězdy, kterou byli Židé nuceni nosit. V ideálních podmínkách krokusy vykvetou koncem ledna kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu – 27. ledna. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit danou tématiku mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.
Samotné sázení cibulek krokusů bylo proloženo prezentací a vyprávěním o životním osudu patnáctiletého chlapce Harryho, jehož rodinné kořeny jsou spjaty i s naším městem. Zmíněná prezentace je výsledkem badatelské činnosti vyučující Marty Leblové.
V závěru hodiny měli žáci možnost vyjádřit své postřehy z hodiny: „ …příběh Harryho je dost krutý. Je vidět, že to bral s humorem, i když to vůbec neměl jednoduché. Je mi ho líto, ostatně jako všech, kteří aniž by něco provedli, přišli o život ve druhé světové válce…“, „ …od jeho matky bylo velice uctivé, že dopsala jméno jeho a jeho otce na pomník k jeho bratrovi, zachovala tak jejich památku…“, „ …tenhle program mě zaujal, přijde mi to jako dobrý nápad…“, „ …příběh se přiblížil, jak jste řekla, když uvidíme jeho tvář…“, …
Mgr.Marta Leblová