Informace o založení účtů v Google Workspace pro vzdělávání

Vážení rodiče,

v naší základní škole začínáme využívat platformu Google Workspace pro vzdělávání (7. – 9. ročník). Ta je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou platformu pro jejich data a komunikaci. Jedná se o bezplatnou verzi, která je určena pro vzdělávací instituce a slouží ke komunikaci a spolupráci  žáků a pedagogů školy při vzdělávání. Její součástí je mj. i aplikace s názvem Učebna (Classroom), což je online prostředí pro učitele a žáky, které umožní řídit výuku a sledovat u žáků plnění úkolů. Aplikace je propojena především s úložištěm Google Disk, kam se ukládají vzdělávací materiály od učitele a výstupní práce žáků. Je zde také možnost přímé (synchronní) výuky prostřednictvím aplikace Google Meet, která umožňuje přímou komunikaci žák – učitel. Prostřednictvím třídních učitelů budete požádáni o souhlas s používáním této aplikace u Vašich dětí. V případě vyjádření nesouhlasu, budou Vaše děti dostávat online úkoly prostřednictvím třídních stránek.

                                                                                    Vedení školy.