Výsledky voleb do školské rady

V letošním školním roce proběhly volby do školské rady:

Radou Města Jindřichův Hradec byli jmenováni do školské rady paní Milada Petrů a pan Ing. Chalupský Jaroslav.

Zákonnými zástupci žáků byli zvoleni paní Ing. Petra Marešová a pan Jan Kos.

Pedagogické pracovníky zastupují paní Mgr. Zdeňka Anděrová a paní Mgr. Marie Popelková.

Oznámení výsledků ředitelem školy:

složení školské rady