Jak být dobrým kamarádem

V úterý 15. února jsme měli pro žáky 4. třídy připravené dvouhodinové besedování o kamarádství a chování mezi dětmi. Paní lektorka nejprve kladla otázky a podle odpovědí se děti postupně seskupovaly. Úspěch měly i hry, scénky, kvízy a soutěže, při kterých děti nesměly zapomínat na své kamarády. Všem se tato činnost líbila a je možné, že se k některým hrám vrátíme i v jiných hodinách.

Autor: H. Dalíková