Mezinárodní den dětí ve školní družině

Oslava svátku dětí proběhla v letošním roce v přírodě. Paní vychovatelky si pro děti připravily soutěže, a jelikož nám počasí přálo, soutěžily děti v parku na čerstvém vzduchu. Racčí závody, skákání v pytli, rovnovážná chůze nebo závody družstev si děti užily.

Autor: Iva Horalová

MDD 001 MDD 002 MDD 003 MDD 004 MDD 005 MDD 006 MDD 007 MDD 008 MDD 009 MDD 010 MDD 011 MDD 012 MDD 013 MDD 014 MDD 015 MDD 016 MDD 017 MDD 018 MDD 019