Návštěva badatelny

Ve středu dopoledne si zpestřili žáci třídy 4.A hodinu vlastivědy a vydali se na exkurzi do místního muzea, do knihovny a badatelny. Zde je přivítala paní PhDr. Štěpánka Běhalová, která po úvodním seznámení s knihovnou nechala děti nahlédnout do některých vzácných svazků ze sbírek muzea. Potom se všichni seznámili s on-line katalogem na počítačích. Nejvíce je zaujaly digitální dokumenty o historii našeho města a kresby cizokrajných zvířat. Děti měly mnoho dotazů na paní doktorku a tak čas strávený v badatelně rychle utekl. Nakonec každý obdržel namnožené staré tisky psané staročeštinou, které si hned všichni zkoušeli přečíst (a někomu se to i dařilo). Návštěva muzea byla pro žáky přínosem, proto ji doporučujeme i ostatním.

Autor: H. Dalíková