Návštěva družiny v Domě dětí

Děti ze školní družiny navštívily Technické oddělení DDM. Prohlédly si prostory a seznámily se s činností kroužků. Na závěr jim pan B. Rob nabídl možnost přihlásit se do kroužku Šroubek.

Autor: Iva Horalová