Návštěva našich žáků 4. třídy v badatelně.

Ve čtvrtek 15. května navštívili  žáci 4. třídy  v rámci výuky vlastivědy knihovnu v místním muzeu ve Štítného ulici. Paní doktorka Štěpánka Běhalová si po domluvě s paní učitelkou Dalíkovou připravila pro děti přednášku o knihách a dokumentech, které mají v oddělení badatelny.

 Po úvodním slovu si děti prohlédly staré, ručně psané knihy, dověděly se, jak se vzácné svazky restaurují a jak se uchovávají.

Nakonec dostaly od paní Běhalové okopírované staré texty, které si mohou zkusit nejprve přečíst a potom by si měly vyzkoušet práci středověkého písaře a domalovat první iniciály. Návštěva se dětem líbila a už se těší na další možné setkání.

Poděkování patří  PhDr. Š. Běhalové za její ochotu a vstřícnost.