Školní soutěž v recitaci

Publikoval Lenka Hrubá v

V pátek 16. května proběhla  na naší škole recitační soutěž, které se zúčastnili žáci 2. – 4. ročníku. Všichni přednášející si vedli výborně a porota, složená z paní učitelky Hrubé, Dalíkové a žákyň  8. třídy K. Bednářové a K. Arnoštové, měla těžký úkol vybrat ty nejlepší soutěžící.

Na 1. místě se umístila B. Nosálová

na 2. místě T. Měkuta

na 3. místě A. Viktorinová (4. A) , F. Hanousek (3. B) a T. Nosálová (4. A).

Čestná uznání za vynikající recitaci obdrželi:

V. Čadová z 2. A, E. Doležalová z 2. A, P. Šachl z 2. B J. Měkuta z 2. A (tomu patří i pochvala za zvládnutí mimořádně dlouhého textu).

Všem soutěžícím i vyučujícím patří pochvala a poděkování za svědomitou přípravu k naší soutěži. Oproti loňskému kolu soutěže v recitaci jsme zaznamenali nárůst soutěžících – v letošním roce se soutěže účastnilo 26 žáků.

0