Návštěva z amerického Seattlu

Ve čtvrtek a v pátek žáci 1. stupně zažili netradiční hodinu anglického jazyka, tentokráte s rodilým mluvčím. Navštívila nás Jenoelle Davis, žijící v Seattlu, ve státě Washington.

Jenoelle četla v každé skupině anglického jazyka klasickou anglickou pohádku. Děti nejen poslouchaly, ale i plnily úkoly týkající se zejména správné výslovnosti.  Pro žáky 3. tříd byla připravena pohádka O slepičce, jejíž anglická verze je odlišná od české klasické pohádky. Žáci 4. tříd si četli O zlaté rybce a v 5. třídě zazněl příběh O kouzelné fazoli.

Děti na konci hodiny měly i čas se Jenoelle ptát. Ve 3. třídách se samy anglicky představily, otázky dětí překládaly vyučující. Ve 4. třídách se už snažily děti ptát samy, paní učitelky již jen pomáhaly a žáci 5. tříd pokládali sami snazší otázky.

Všem se hodiny líbily, Jenoelle byla příjemně překvapena aktivitou dětí. Je přínosné, když žáci sami zjistí, nakolik již anglickému jazyku rozumí, co jsou sami schopni sdělit a jak je důležité, umět se sám dorozumět.

Mgr. Lenka Jelínková

2016-05-19 09.10.38 2016-05-19 09.11.10 2016-05-19 09.20.59 2016-05-19 09.21.50 2016-05-19 09.24.17 2016-05-19 09.25.17 2016-05-19 10.24.32 2016-05-19 10.24.51 2016-05-19 10.25.40 2016-05-20 08.36.59 2016-05-20 08.37.47