Těšíme se na Vánoce – vánoční besídky

Ve čtvrtek 19. 12. se konaly vánoční besídky ve třídách 1. B a 2. A. Paní učitelky připravily se svými dětmi krásný vánoční program pro své rodiče. Prvňáčci ukázali, co vše se lze naučit za 3 měsíce docházky do školy. Druháci měli program postavený téměř na profesionální úrovni, doprovázený kolektivní hrou na flétnu a zpěvem koled.
Všem dětem patří poděkování za jejich píli a snahu předvést nejlépe to, co se naučily. poděkování patří též paním učitelkám za jejich kreativitu.