Prohlídka gotického kostela sv. Jana Křtitele

V pondělí 25. března 2013 o 6. vyučovací hodině navštívili žáci 7. A a 7. B gotický kostel sv. Jana Křtitele. Průvodcem po prostorách kostela byl odborný pracovník z jindřichohradeckého muzea pan Petr Pokovba. Většina žáků byla v kostele poprvé, a tak většina informací pro ně byla nová, dokonce někteří byli zaskočeni i zimou v kostele. Aby žáci sledovali výklad průvodce, každý dostal otázku týkající se vzniku kostela a přilehlého kláštera.          I když někteří žáci by pro příště mohli zlepšit své chování, řídím se zásadou učitele národů J. A. Komenského – učit názorně. J                                                                                             E. Vondrková