Řidičský průkaz pro cyklisty

Žáci čtvrtých ročníků prověřili své znalosti při zkouškách malých cyklistů. Nejprve složili teoretické zkoušky z pravidel silničního provozu a pak prokázali své dovednosti při praktických jízdách. Všichni byli úspěšní a tak jim přejeme mnoho bezpečných kilometrů na kole.

Autor: N. Kasalová a S. Licehamrová