Slavnostní předání zrekonstruované fasády vnitřního traktu budovy školy

21. 9. 2016 byla slavnostně předána do užívání zrekonstruovaná část fasády vnitřního traktu školní budovy. Díky našemu zřizovateli došlo k značnému zlepšení  a zkulturnění prostor naší školy. Oprava v řádu miliónů Kč zahrnovala výměnu všech oken na chodbách směrem do školního dvora a celkovou opravu fasády školního dvora. Slavnostního předání hotového díla se zúčastnil starosta města Ing. Stanislav Mrvka, místostarosta města ing. Bohumil Komínek, místostarostka města Ing. Petra Blížilová, radní pan Jaroslav Beran, který je zároveň předsedou naší školské rady, PhDr. Jitka Čechová – vedoucí odboru školství, zástupci stavební firmy RM – BAU  – pan Roh a další hosté.

Opravená část budovy je vzhledná a dozajista přispěje i k nemalým finančním úsporám za otop. Veklé poděkování patří firmě RM – BAU za velmi dobře odvedenou práci a hlavně našemu zřizovateli, který na celou akci poskytl finance.